برای هماهنگی کلاس جبرانی رایانه در لینک زیر کلیک کرده و تمامی زمانهای ممکن روز دوشنبه این هفته را تیک بزنید:


http://doodle.com/poll/5kdq5734tmz5swcu

نظرهای خودتون رو هم در همین صفحه وارد کنید.
موفق باشید