این تمرین جالب ورد رو حتما انجام بدید:


  • قلم های متن را با B mitra و اندازه ۱۳ تنظیم نمایید. (حتما از قلم های اصلاح شده ویراستاران استفاده نمایید)

  • قلم تیترهای سطح ۱ را با B titr و اندازه ۱۵ تنظیم نمایید. و قلم سطح ۲ (Heading 2) را با همان قلم و اندازه ۱۳ ؛

  • پانوشت و کتابنامه را طبق ارجاع‌دهیِ پانوشتی، مرتب سازید؛ (داخل پارانتز در پاورقی یا پانوشت قرار گیرد و شماره آن در هر صفحه از یک آغاز شود)؛

  • فهرست مطالب در صفحه اول نوشته وارد شود به طوری که با ctrl و کلیک روی هر فهرست ، صفحه به آن بخش هدایت شود؛

  • خط پاورقی به رنگ آبی و باید در وسط صفحه باشد؛

  • عنوان مقاله باید در تمام صفحات متن (شروع از صفحه مقدمه) باشد؛

  • شماره صفحات باید از صفحه مقدمه تا آخر در زیر صفحات باشد و از یک شروع شود.(زیر صفحه مقدمه شماره صفحه ۱ بخورد و صفحه فهرست که در ابتدای نوشته است بدون شماره صفحه باشد)؛

  • (امتیاز +) با برنامۀ TrayLayout و یا اعداد فارسی ویندوز ۸ ماهیت عددها را فارسی کرده و فاصله‌ها و نیم‌فاصله‌ها را در مکان‌های لازم درج کنید (تنها در بخش مقدمه)؛