در این پست لیست همه تمرین‌های ارسالی به دانشجویان به همراه توضیح آمده است.

لازم به ذکر است که تمرین آتی به این پست اضافه خواهند گردید.پیش تمرین‌هاپیش تمرین ۱ - هدر و تب‌ها در ورد
مهلت ارسال: ۲۰ فروردین ۹۶ - قبل از کلاس
کلید: atu-95-02-pre-exercise-1-header-firstname-lastname

دریافت
حجم: 361 کیلوبایت


پیش تمرین ۲ - الگوها و فهرست خودکار در ورد
مهلت ارسال: ۲۰ فروردین ۹۶ - قبل از کلاس
کلید: atu-95-02-pre-exercise-2-styles-firstname-lastname

دریافت
حجم: 1.29 مگابایت


پیش تمرین ۳ - شماره صفحه ترکیبی در ورد
مهلت ارسال: ۲۰ فروردین ۹۶ - قبل از کلاس
کلید: atu-95-02-pre-exercise-3-sections-firstname-lastname

دریافت
حجم: 2.56 مگابایت


پیش تمرین ۴ - فهرست منابع خودکار در ورد
مهلت ارسال: ۲۰ فروردین ۹۶ - قبل از کلاس
کلید: atu-95-02-pre-exercise-4-endnote-firstname-lastname

دریافت
حجم: 1.31 مگابایت


پیش تمرین ۵ - حذف پس زمینه در فتوشاپ
مهلت ارسال: ۱۵ خرداد ۹۶
کلید: atu-95-02-pre-exercise-5-photoshop-firstname-lastname

دریافت
حجم: 1.55 مگابایت


پیش تمرین ۶ - رایت سی دی
مهلت ارسال: ۱۵ خرداد ۹۶
کلید: atu-95-02-pre-exercise-6-windows-firstname-lastname

دریافت
حجم: 2.19 مگابایت


پیش تمرین ۷ - اکشن‌ها در فتوشاپ
مهلت ارسال: ۳۱ خرداد
کلید: atu-95-02-pre-exercise-7-photoshop-firstname-lastname

دریافت
حجم: 3.6 مگابایت


پیش تمرین ۸ - کارت ویزیت
مهلت ارسال: ۱۵ خرداد ۹۶
کلید: atu-95-02-pre-exercise-8-photoshop-firstname-lastname

دریافت
حجم: 4.68 مگابایت


پیش تمرین ۹ - جستجو
مهلت ارسال: ۱۵ خرداد ۹۶
کلید: atu-95-02-pre-exercise-9-search-firstname-lastname

دریافت
حجم: 2.06 مگابایت


پیش تمرین ۱۰ - کارنامه دانش آموز
مهلت ارسال: ۱۵ خرداد ۹۶
کلید: atu-95-02-pre-exercise-10-excel-firstname-lastname

دریافت
حجم: 11.9 کیلوبایت


پیش تمرین ۱۱ - قافله عمر
مهلت ارسال: ۱۵ خرداد ۹۶
کلید: atu-95-02-pre-exercise-11-excel-firstname-lastname

دریافت
حجم: 9.06 کیلوبایتتمرین هاتمرین ۱ - رزومه با قالب دلخواه
مهلت ارسال: ۲۰ فروردین ۹۶ - قبل از کلاس
کلید: atu-95-02-exercise-1-firstname-lastname

دریافت
حجم: 301 کیلوبایت


تمرین ۲ - مشخصات رایانه من
مهلت ارسال: ۲۰ فروردین ۹۶ - قبل از کلاس
کلید: atu-95-02-exercise-2-windows-firstname-lastname

دریافت
حجم: 20.6 کیلوبایت


تمرین ۳ - مرتب سازی یک نوشته در ورد
مهلت ارسال: ۲۰ فروردین ۹۶ - قبل از کلاس
کلید: atu-95-02-exercise-3-word-firstname-lastname

دریافت
حجم: 26.1 کیلوبایت


تمرین ۴ - ویرایش و روتوش عکس من
مهلت ارسال: ۳۱ خرداد ۹۶
کلید: atu-95-02-exercise-4-photoshop-firstname-lastname

دریافت
حجم: 2.58 مگابایت


تمرین ۵ - هنر پاورپوینت و استفاده از قالب آماده
مهلت ارسال: ۱۵ خرداد ۹۶
کلید: atu-95-02-exercise-5-powerpoint-firstname-lastname

دریافت
حجم: 3.09 مگابایت


تمرین ۶ - هنر پاورپوینت و ایجاد یک قالب زیبا
مهلت ارسال: ۱۵ خرداد ۹۶
کلید: atu-95-02-exercise-6-powerpoint-firstname-lastname

دریافت
حجم: 1.16 مگابایت


تمرین ۷ - کارنامه تحصیلی من
مهلت ارسال: ۱۵ خرداد ۹۶
کلید: atu-95-02-exercise-7-excel-firstname-lastname

دریافت
حجم: 200 کیلوبایت


تمرین ۸ - جویش حرفه‌ای در وب
مهلت ارسال: ۲۰ خرداد ۹۶
کلید: atu-95-02-exercise-8-internet-firstname-lastname


حجم: 2.21 مگابایتتمرین های جبرانیتمرین جبرانی ۱ : رزومه در قالب ماتریسی

دریافت
حجم: 83.6 کیلوبایت


تمرین جبرانی ۲ : دعوت نامه همایش

دریافت
حجم: 5 مگابایت