در این پست لیست همه تمرین‌های ارسالی به دانشجویان به همراه توضیح آمده است.

لازم به ذکر است که تمرین آتی به این پست اضافه خواهند گردید.پیش تمرین‌هاپیش تمرین ۱ - هدر و تب‌ها در ورد
مهلت تمرین: ۱۲ آذر ۹۶ ساعت ۲۴ 
کلید: atu-96-01-pre-exercise-1-header-firstname-lastname

دریافت
حجم: 361 کیلوبایت


پیش تمرین ۲ - الگوها و فهرست خودکار در ورد
مهلت ارسال: ۱۲ آذر ۹۶ ساعت ۲۴ 
کلید: atu-95-02-pre-exercise-2-styles-firstname-lastname

دریافت
حجم: 1.29 مگابایت


پیش تمرین ۳ - شماره صفحه ترکیبی در ورد
مهلت ارسال: ۱۲ آذر ۹۶ ساعت ۲۴ 
کلید: atu-95-02-pre-exercise-3-sections-firstname-lastname

دریافت
حجم: 2.56 مگابایت


پیش تمرین ۴ - فهرست منابع خودکار در ورد
مهلت ارسال: ۱۲ آذر ۹۶ ساعت ۲۴ 
کلید: atu-95-02-pre-exercise-4-endnote-firstname-lastname

دریافت
حجم: 1.31 مگابایتتمرین هاتمرین ۱ - رزومه با قالب دلخواه
مهلت ارسال: -
کلید: atu-95-02-exercise-1-firstname-lastname

دریافت
حجم: 301 کیلوبایت


تمرین ۲ - مشخصات رایانه من
مهلت ارسال: ۱۲ آذر ۹۶ ساعت ۲۴ 
کلید: atu-95-02-exercise-2-windows-firstname-lastname

دریافت
حجم: 20.6 کیلوبایت


تمرین ۳ - مرتب سازی یک نوشته در ورد
مهلت ارسال: ۱۲ آذر ۹۶ ساعت ۲۴
کلید: atu-96--exercise-3-word-firstname-lastname

دریافت
حجم: 26.1 کیلوبایت
تمرین های جبرانیتمرین جبرانی ۱ : رزومه در قالب ماتریسی

دریافت
حجم: 83.6 کیلوبایت
مهلت ارسال: ۱۲ آذر ۹۶ ساعت ۲۴