سلام
 
یک اکسل طراحی کنید که معدل هر ترم و معدل کل خودتان را حساب و نمودار رشد معدل را نمایش دهد. مطابق آنچه در فایل نمونه می بینید.
مهلت ارسال : سه شنبه (این هفته) ساعت 15:00

فایل ایکسل رو به نمام خودتون مثل نمونه زیر ذخیره کنید. و در یک ایمیل جدید برای من بفرستید (reply نکنید این ایمیل رو)
 فایل هایی که غیر از این فرمت ذخیره شود بدست من نخواهد رسید. 
نمونه نام گذاری فایل اکسل (حسن کتابی-تمرین5-کارنامه من.xlsx)

دانلود پی دی اف راهنمای ستون ها


شاد باشید و شاداب
حسن کتابی