تمرین 8

کلاس آشنایی بارایانه دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده حقوق زمستان 93

جویش حرفه‌ای

Search-65737980d3

در این تمرین از تکنیک های جستجو استفاده شده و باید تفاوت استفاده از این تکنیک ها و استفاده نکردن از آن‌ها را در گزارش خروجی بیاورید.

بعد از مطالعه اسلایدهای کلاس که براتون فرستاده شده باید پنج جستجو را هم بدون استفاده از تکنیک ها و سایت‌های مطرح شده در کلاس و هم با استفاده نکردن از این تکنیک ها باهم مقایسه کنید.

می‌توانید از تمامی موتورهای جستجوی مطرح شده در کلاس استفاده نمایید. موضوعات جستجو باید در رابطه با مطالب رشته خودتان یا نزدیک این موضوعات باشد. گزارش خود را به صورت pdf ارسال نمایید.

می‌توانید عکس از صفحه نتایج جستجو گرفته و در ورد قرار داده و مقایسه را انجام داده و pdf آن را ارسال نمایید.


دانلود پی دی اف راهنما