پس از انجام این تمرین نحوه برش پس زمینه یک تصویر را در فتوشاپ فراخواهید گرفت.


دانلود راهنما

عکسهایی که باید روش کار کنید:
۱- عکس زیر (برای تمرین)


۲- عکس خودتون
باید پس زمینه عکس خودتون رو با این روش حذف کنید و نور آن را تنظیم کرده و عکس کار شده و عکس اصلی را ارسال کنید. ( می توانید از تصویر فرد دیگری هم استفاده کنید ولی عکسهای اینترنتی مورد قبول نیست.)

آنجه که باید ارسال شود:
سه فایل:
۱- عکس پرنده بدون پس زمینه 
(atu-95-01-pre-exercise-05-firstname-lastname-1)

۲- عکس خودتون بدون پس زمینه و تنظیم نور
(atu-95-01-pre-exercise-05-firstname-lastname-2)

۳- عکس اصلی خودتون
(atu-95-01-pre-exercise-05-firstname-lastname-3)

موضوع ایمیل هم مطابق اسم فایلها

راهنمایی:
برای تنظیم نور تصویر در فتوشاپ از ctrl+L , ctrl+U استفاده کنید یاز از منوی image>adjustments


مهلت تمرین: یک هفته