امتحان روز شنبه 22 خرداد 95


ساعت شروع امتحان کتبی : زمان اعلام شده از سوی آموزش 

مدت امتحان (حدود یک ساعت)


ساعت شروع امتحان عملی : بعد از امتحان کتبی

تلاش می کنم که یک کلاس رفع اشکال برگزار کنیم قبل از امتحان تا هر کس سوالی داشت بپرسه.

(نمی دونم امکانش هست یانه)

ساعت کلاس رفع اشکال: یک ساعت قبل از زمان شروع امتحان کتبی در کلاس


نمونه سوال هم داخل وبلاگ هست