آشنایی با رایانه

روزنامه دیواری های کلاس ( خلاصه و سرفصل نکات)

HTTP: online learning concept / internet concept image

 ۲ سخت افزار
دانلود روزنامه دیواری
 ۳ ویندوز نامه
دانلود روزنامه دیواری
 ۴ ورد نامه
دانلود روزنامه دیواری
 ۵ ورد نامه ۲
دانلود روزنامه دیواری
 ۶ نمایش نامه
دانلود روزنامه دیواری
 ۸ حسابانه - طراح نامه
دانلود روزنامه دیواری
 ۱۰ طراحی نامه
دانلود روزنامه دیواری
 ۱۱ جستجو نامه
دانلود روزنامه دیواری

روزنامه دیواری های درس آشتی با رایانه

دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

مدرس:حسن کتابی