نابرده رنج گنج میسر نمی شود...

نظر به درخواست عده زیادی از دانشجویان برای تمدید مهلت ارسال تمرین ها به اطلاع دانشجویان می رساند که...


نظر به درخواست عده زیادی از دانشجویان برای تمدید مهلت ارسال تمرین ها به اطلاع دانشجویان می رساند که تا روز قبل از امتحان فرصت دارید تا تمرین ها را ارسال نمایید. توجه کنید که این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود و نمره دانشجویان پس از امتحان با احتساب

- نمره امتحان کتبی و عملی پایانی

- فعالیت های کلاسی (تمرینها، آزمونهای کلاس و پژوهش) 

داده خواهد شد.

امتحان پایانی از کل مطالب تدریس شده در کلاس خواهد بود.

زمان امتحان آقایان در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۰ (طبق آنچه توسط آموزش دانشکده اعلام شده ) خواهد بود.

زمان امتحان خانم ها در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ خواهد بود.

برای امتحان پایانی نیز لپ تاپ حتما همراه داشته باشید.

در روز امتحان هم حتما یک عکس از خودتان به همراه داشته باشید. (عکس انتخابی نباید روتوش خورده باشد، خانم ها هم می توانند از عکس فرد دیگری استفاده نمایند ولی از عکس های اینترنتی نباید استفاده کنند، ترجیحا عکس انتخابی با کیفیت بالا باشد)


با آرزوی موفقیت همه شما در امتحان