چگونه می توان در اکسل دو لیست را با هم مقایسه کرد و داده های غیر تکراری را مشخص نمود؟

فرض کنید در اکسل در دو ستون A و B دو لیست از اسامی افراد، اعداد و یا داده های دیگر را وارد کرده ایم. اکنون می خواهیم اسامی یا اعدادی را مشخص کنیم که در ستون A موجود ولی در ستون B قرار ندارند (یا برعکس)

 


همانطور که می بینید در این شکل اعداد 1 تا 15 را در ستون A و اعدا فرد 1 تا 21 را در ستون B وارد کرده ایم و اکنون می خواهیم در ستون A اعدادی را بیابیم که در ستون B قرارنداشته باشند. (یعنی اعداد منحصر به فرد و بدون تکرار باشند) برای انجام این کار به روش زیر عمل می کنیم.
1- ابتدا محدوده
A1:A15 را انتخاب می کنیم.

2- در سربرگ
HOME روی Conditional Formatting کلیک می کنیم.

3- از پنجره ظاهر شده عبارت
(... New Rule) را انخاب می کنیم.

4- از پنجره ظاهر شده بعدی عبارت
"Use a formula to determine which cell to format"را انتخاب می نماییم.
 


5- در کادر پایین عبارت Format values where this formula is true فرمول را به شکل زیر می نویسیم.
 

((ISNA(MATCH(A1,$B$1:$B$11,0=


6- سپس بر روی Format کلیک کرده و از پنجره ظاهر شده و در تب Fill یک رنگ را برگزیده و سپس بر روی OK کلیک می کنیم. همانطور که می بینید اعداد غیر تکراری به رنگ انخاب شده نمایش داده می شوند.
 


شکلهای زیر نحوه کار را نماش می دهد.
 


 منبع: سایت فدک (www.fadak.us)