سلام

 

یک دانش آموز می خواهد معدل اش را حساب نماید و نمره هایش را در اکسل وارد کرده و شما باید او را در این کار کمک کنید.
( با این کمک شما این دانش آموز در ترم های بعد می تواند از این اکسل استفاده نماید و کافی است اسم درس ها و نمرات آنها را عوض کند )
برای انجام این پیش تمرین باید چند فایل اول ویدیوهای آموزشی اکسل رو که فرستاده بودم دانلود کنید حتما دیده باشید.
سوال داشتین بپرسید.

دانلود فایل اکسل