سلام
این تمرین 5 دقیقه ای ساده رو انجام بدید تا برای تمرین بعد آماده بشید

این پیش تمرین خیلی ساده بوده و  اگر با این تمرین مشکل داشتن تمرین بعد براتون دشوار خواهد بود.
هر کس مشکل داره حتما سوال کنه.
بمن اطلاع بدید که تونستین انجام بدید یا نه.

راهنمای تمرین